Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Så kan vi minska smittspridningen

 • Hur länge ska jag stanna hemma?

  Du som har en konstaterad covid-19-infektion ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du har insjuknat. Du ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna dig bättre. Du kan dock fortsatt ha torrhosta och bortfall av lukt- och smaksinne men om du mår bra för övrigt och det gått minst sju dagar sedan du insjuknade kan du gå tillbaka till jobbet, skolan eller förskolan.

  Samma sak gäller om du har varit sjuk men inte haft covid-19: stanna hemma så länge du är sjuk, du ska tydligt känna dig bättre och vara feberfri i två dagar innan du går tillbaka till jobbet, skolan eller förskolan, men det behöver inte ha gått minst sju dagar sedan du blev sjuk.

  Ovan gäller förutsatt att du i övrigt är frisk och inte har nedsatt immunförsvar på grund av läkemedelsbehandling eller sjukdom som påverkar ditt immunförsvar.

  Vi uppdaterar kontinuerligt informationen om covid-19 i takt med att ny kunskap om sjukdomen tillkommer.

  Läs mer:
  Vilka personer bör testas för pågående covid-19-infektion?

  Uppdaterad: 2020-06-23 09:12

Smittskydd och övervakning

Provtagning, vaccin och behandling

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Karantän och avspärrning

Barn

Oro och psykiskt välmående