Information om nationella föreskrifter och allmänna råd

Testning

Så kan vi minska smittspridningen

 • Hur skyddar du dig själv och andra?

  Vi har alla ett personligt ansvar och en skyldighet att göra vad vi kan för att förhindra smittspridningen av sjukdomen covid-19.

  Det här kan du göra:

  • Stanna hemma när du är sjuk. Du som har en konstaterad covid19-infektion ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du insjuknade, du ska även ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna dig bättre.
  • Du ska testa dig om dina symtom inte går över inom ett dygn eller om symtomen inte har någon annan förklaring som t.ex. allergi, migrän eller liknande. Läs mer på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller i den region där du bor för att lämna prov för covid-19. Det är alltid regionen som utifrån de regionala förutsättningarna styr vilka som testas i respektive region.
  • Var noga med din handhygien: tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Om möjligheten till handtvätt är begränsad kan handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) vara ett alternativ. Om du använder handsprit se till att handspriten innehåller minst 60 % alkohol.
  • Undvik att röra vid ansiktet (ögon, näsa och mun) innan du har tvättat händerna. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
  • Håll ett avstånd till andra människor, både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, badplatser, campingplatser och uteställen.
  • Avstå från att anordna eller delta i större sociala sammanhang, såsom fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.
  • Håll ett avstånd till andra människor på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
  • Vid resor inom Sverige bör du om möjligt färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.
  • Den som behöver resa med allmänna färdmedel eller kollektivt bör i första hand välja ett alternativ där det går att boka en sittplats, t.ex. tåg. Vi råder så många som möjligt att undvika resor med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik där det inte går att boka sittplats, t.ex. spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar. Går inte det, är det viktigt att hålla ett avstånd till andra människor och följa de anvisningar som gäller i kollektivtrafiken.
  • Undvik att resa i rusningstid.

  Läs mer:

  Skydda dig själv och andra från smittspridning

  Allmänna råd

  Uppdaterad: 2020-09-21 09:08

Serveringsställen

Äldre

Information om barn och skolor

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Statistik

Information till resenärer

Oro och psykiskt välmående