Information om lokala allmänna råd

Testning

Vaccination

Så kan vi minska smittspridningen

Information till verksamheter

Serveringsställen

Äldre

För föräldrar

 • Varför stänger vi inte för- och grundskolorna i Sverige?

  Vi bedömer att det i nuläget inte är en betydelsefull åtgärd att stänga alla skolor i Sverige. Det finns inga vetenskapliga studier som visar att en sådan åtgärd skulle få någon större betydelse. Det finns heller inte några uppgifter som pekar på någon större spridning av covid-19 i skolor någonstans i världen.

  Att stänga för- och grundskolor skulle dessutom få negativa konsekvenser för resten av samhället. Exempelvis skulle många föräldrar, som arbetar inom vården och andra samhällsviktiga funktioner, behöva stanna hemma med sina barn. Det skulle också kunna leda till att sårbara grupper, som mor- och farföräldrar, hjälper till att ta hand om barnen.

  För många barn är även skolan en viktig fast punkt i tillvaron. Innan en skola stängs måste man därför ha en plan och veta vart barnen istället ska ta vägen. Det är dock av vikt att barn och skolpersonal som har begynnande symtom av sjukdom eller är sjuka stannar hemma från skolan.

  Riksdagen har beslutat om en ny lag som gör det möjligt att tillfälligt stänga skolverksamheter: lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid. Det innebär att regeringen eller en skolas huvudman har möjlighet att under vissa förutsättningar stänga skolor. Det finns också en ny förordning (2020:115) som ger huvudmannen rätt att vidta vissa åtgärder för att se till att eleverna får den utbildning de har rätt till även när skolorna är stängda.

  Läs mer:

  Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19

  Uppdaterad: 2020-04-01 14:01

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Statistik

Information till resenärer

Oro och psykiskt välmående