Testning

  • Vilka personer bör testas för pågående covid-19-infektion?

    Testningen sker alltid utifrån lokala och regionala riktlinjer. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla personer som har symtom för covid-19 testas för att se om de har en pågående infektion. Vi rekommenderar också att testning sker vid smittspårning och eventuell screening. Testningen kan då vara aktuell oberoende av symtom.

    I en situation där antalet misstänkta fall överskrider hälso- och sjukvårdens kapacitet till testning rekommenderas särskild prioritering, se Provtagningsindikation för covid-19

    Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram en nationell strategi för utökad provtagning och analys av covid-19 med mer information och bakgrund till rekommenderad testning.

    Uppdaterad: 2020-06-22 12:10

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Så kan vi minska smittspridningen

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Barn och unga

Oro och psykiskt välmående