Så kan vi minska smittspridningen

Äldre

Testning

 • Vilka personer bör testas för pågående covid-19-infektion?

  Testningen sker alltid utifrån lokala och regionala riktlinjer. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna samt barn och unga i skolålder inklusive förskoleklass som har symtom för covid-19 PCR-testas för att se om de har en pågående infektion.

  Barn i förskoleåldern är även aktuella för testning i en situation där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall.

  Vi rekommenderar också att testning sker vid smittspårning och eventuell screening. Testningen kan då vara aktuell oberoende av symtom.

  I en situation där antalet misstänkta fall överskrider hälso- och sjukvårdens kapacitet till testning rekommenderas särskild prioritering, se Provtagningsindikation för covid-19

  Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram en nationell strategi för utökad provtagning och analys av covid-19 med mer information och bakgrund till rekommenderad testning.

  Uppdaterad: 2020-08-31 15:59

För föräldrar

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Vaccination

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Oro och psykiskt välmående