Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)

Frågor och svar riktar sig främst till allmänheten. För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan genom att klicka på + och sedan på Lyssna.

Sidan uppdaterad senast: 22 maj kl. 11:41

Viruset och sjukdomen

Statistik

Provtagning, vaccin och behandling

 • Vilka personer bör testas för pågående covid-19-infektion?

  Det är prioriterat att patienter i behov av inneliggande vård på sjukhus, personer med hemtjänst, personer med funktionshinderomsorg, boende på äldreboenden och boende på institutioner testas för pågående covid-19-infektion om det finns misstanke om sjukdom.

  Personer som inte är i behov av sjukhusvård, men som har symtom för covid-19, kan vara aktuella för att testas om en läkare bedömer att det behövs. Provtagning görs då i första hand för att utesluta andra sjukdomar och för att kunna ge rätt behandling.

  De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själva, och därmed finns det inget behov av att provta för förekomst av viruset.

  Personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg som är hemma med lindriga symtom bör testas i ett tidigt skede. Detta för att de snabbare ska kunna återgå till arbetet om provsvaret är negativt.

  Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram en nationell strategi för utökad provtagning och analys av covid-19 med mer information om vilka grupper som prioriteras för provtagning.

  Folkhälsomyndigheten kommer också ta fram rekommendationer för provtagning av personer inom samhällsviktiga verksamheter. Syftet är även här att personer med lindriga symtom som testat negativt snabbare ska kunna återgå till arbetet. Vilka verksamheter som är samhällsviktiga definieras av MSB.

  Uppdaterad: 2020-05-20 15:58

Smittspridning

Karantän och avspärrning

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

Sammankomster

Information till resenärer

Barn

Övriga frågor

Gå till toppen av sidan