Frågor och svar

Frågor och svar om sjukdomen covid-19 riktar sig främst till allmänheten. Senaste information och aktuella siffror finns på vår sida om utbrottet.

Sidan uppdaterad senast: 31 mars kl. 13:36

Frågor och svar om nya regler för restauranger, krogar m.m.

Samlad information om coronaviruset och covid-19

In English: Frequently asked questions about COVID-19

Viruset och sjukdomen

Statistik

Provtagning, vaccin och behandling

  • Finns det självtester för covid-19?

    Det finns självtester för covid-19 som tillverkare marknadsför för användning i hemmiljö. Vi rekommenderar inte dessa självtester i nuläget.

    Anledningen är att tillförlitligheten hos självtesterna är avsevärt lägre än hos sjukvårdens tester. Metoderna som används inom vården är nära hundraprocentiga i såväl sin exakthet som känslighet. Där används förutom provsvar också kliniska observationer, patienthistorik och epidemiologisk information för att ställa en tillförlitlig diagnos. Ett självtest kan på grund av låg känslighet, liksom om det är taget i fel fas i infektionsförloppet, visa att du inte har covid-19 trots att du i själva verket har det.

    I nuläget är informationen om självtesternas exakthet och känslighet begränsad, och det finns inga publicerade fakta kring hur bra självtester fungerar för att diagnostisera covid-19-infektion.

    Uppdaterad: 2020-03-18 15:21

Smittspridning

Karantän och avspärrning

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

Sammankomster

Information till resenärer

Barn

Övriga frågor

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp. Du kan också ringa 113 13 om du har frågor om det nya viruset.

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter finns information på 1177 Vårdguiden. Se rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Det finns också teckenspråkstolkad information om covid-19 på krisinformation.se

Gå till toppen av sidan