Frågor och svar

Frågor och svar om sjukdomen covid-19 riktar sig främst till allmänheten. Senaste information och aktuella siffror finns på vår sida om utbrottet.

Sidan uppdaterad senast: 31 mars kl. 13:36

Frågor och svar om nya regler för restauranger, krogar m.m.

Samlad information om coronaviruset och covid-19

In English: Frequently asked questions about COVID-19

Viruset och sjukdomen

Statistik

Provtagning, vaccin och behandling

Smittspridning

Karantän och avspärrning

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

Sammankomster

Information till resenärer

  • Skulle hälsokontroller av resenärer med flyg från andra länder kunna begränsa smittspridningen i Sverige?

    Vi baserar våra rekommendationer om hälsokontroller bland annat på information från WHO och ECDC. Erfarenheter från arbetet med sars visar exempelvis att hälsokontroller av resenärer som anländer på flygplatser inte är någon effektiv åtgärd för att begränsa smittspridning. Det är resurskrävande, och har begränsad möjlighet att identifiera smittade eftersom det bara fångar upp personer som redan har utvecklat symtom. För passagerare på flygplan med symtom på covid-19 finns redan en skyldighet för befälhavaren (flygkaptenen) om informationsplikt till ankommande flygplats.

    Uppdaterad: 2020-03-20 14:24

Barn

Övriga frågor

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp. Du kan också ringa 113 13 om du har frågor om det nya viruset.

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter finns information på 1177 Vårdguiden. Se rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Det finns också teckenspråkstolkad information om covid-19 på krisinformation.se

Gå till toppen av sidan