Information om nationella föreskrifter och allmänna råd

Testning

Så kan vi minska smittspridningen

 • Bör jag som symtomfri jobba hemma?

  Vi rekommenderar att så många som möjligt arbetar hemifrån.

  Liksom tidigare gäller att arbete hemifrån ska väljas i samförstånd med arbetsgivaren så att inte verksamheten drabbas av negativa effekter. För arbetsgivaren är det viktigt att arbete hemifrån genomförs med arbetsmiljöaspekter i åtanke.

  Läs mer

  Arbeta hemma

  Mer information om du eller någon i familjen har blivit sjuk

  Uppdaterad: 2020-07-30 16:23

Serveringsställen

Äldre

Information om barn och skolor

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Statistik

Information till resenärer

Oro och psykiskt välmående