Så kan vi minska smittspridningen

 • Bör jag som symtomfri jobba hemma?

  Vi rekommenderar att så många som möjligt arbetar hemifrån även under hösten. Smittan är nu i avtagande men om våra kontakter åter ökar finns en stor risk för en ny spridning under hösten.

  Liksom tidigare gäller att arbete hemifrån ska väljas i samförstånd med arbetsgivaren så att inte verksamheten drabbas av negativa effekter. För arbetsgivaren är det viktigt att arbete hemifrån genomförs med arbetsmiljöaspekter i åtanke.

  Läs mer

  Arbeta hemma i höst

  Mer information om du eller någon i familjen har blivit sjuk

  Uppdaterad: 2020-07-30 16:23

Testning

För föräldrar

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Oro och psykiskt välmående