Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

Provtagning, vaccin och behandling

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Karantän och avspärrning

Barn

  • Kan barn och ungdomar vaccineras som vanligt enligt vaccinationsprogrammet under pågående utbrott av covid-19?

    Ja, barn och ungdomar kan vaccineras enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, även under pågående utbrott av covid-19. Vid en akut infektionssjukdom med feber, snuva eller halsont (t.ex. vid covid-19) bör vaccinationen som alltid skjutas upp till ett senare tillfälle.

    Uppdaterad: 2020-03-23 17:14

Oro och psykiskt välmående