Så kan vi minska smittspridningen

Testning

För föräldrar

Viruset och sjukdomen

 • Vad finns det för rekommendationer till gravida?

  För närvarande finns det begränsad information om covid-19 och graviditet. Det finns hittills inget som tyder på att graviditet i sig innebär en särskild risk för att bli allvarligt sjuk med covid-19.

  Däremot kan risken för allvarlig sjukdom öka i kombination med andra riskfaktorer som t ex fetma, högt blodtryck eller diabetes. Därför bör gravida som har någon av dessa riskfaktorer vara försiktiga och rådgöra med sin barnmorska eller läkare och begränsa sina nära kontakter med människor utanför hushållet så mycket som möjligt.

  Det är också viktigt att undvika att bli smittad inför förlossningen eftersom en luftvägsinfektion i slutet av graviditeten kan vara besvärlig och kan innebära risker för den gravida kvinnan. Vi rekommenderar därför att gravida kvinnor från och med vecka 36 är extra försiktiga och noggrant följer våra allmänna råd.

  En covid-19 infektion verkar inte föras över till fostret under graviditeten. Barn kan smittas med covid-19 men det verkar vara väldigt sällsynt med allvarliga symtom hos nyfödda och barn. Därför behöver inte fullgångna friska barn separeras från mamman efter förlossningen på grund av smittrisk. Enligt tillgängliga studier är inte bröstmjölk en smittkälla, så det finns inget hinder för amning.

  Information finns också på Kunskapscentrum för infektioner under graviditet.

  Uppdaterad: 2020-05-19 10:59

Smittspridning

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Oro och psykiskt välmående