Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)

Frågor och svar riktar sig främst till allmänheten. För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan genom att klicka på + och sedan på Lyssna.

Sidan uppdaterad senast: 26 maj kl. 14:09

Viruset och sjukdomen

Statistik

Provtagning, vaccin och behandling

Smittspridning

Karantän och avspärrning

  • Vad innebär karantän?

    Karantän är en form av isolering av personer som misstänks bära på en samhällsfarlig sjukdom men som inte är sjuka. Om man misstänker att någon har en samhällsfarlig sjukdom (som covid-19) kan smittskyddsläkaren i regionen besluta att sätta den personen i karantän, till exempel i sin egen bostad. Karantän innebär att man inte får lämna bostaden eller ta emot besök. Besök av till exempel vårdpersonal och socialtjänst är dock tillåtet.

    För personer som är sjuka kan istället isolering bli aktuellt. Beslut om karantän är alltid individuella och kan överklagas till domstol.

    Uppdaterad: 2020-03-27 12:53

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

Sammankomster

Information till resenärer

Barn

Övriga frågor

Gå till toppen av sidan