Viruset och sjukdomen

Smittspridning

 • Varför gör länder olika när det gäller munskydd?

  Det vetenskapliga underlaget är svagt när det gäller hur effektivt munskydd är mot smittspridning varför olika länder har landat olika i sina rekommendationer.

  Några har valt att se munskydd som en trygghet och hoppas att man med universell användning av munskydd minskar risken för spridning från personer som är i insjuknandefasen innan symtom framträtt tydligt eller har så milda och ospecifika symtom att man inte ser sig själv som sjuk.

  Folkhälsomyndigheten avstår från att rekommendera allmänheten munskydd då ett munskydd som kliar och åker ner under näsan bidrar till att händerna ofta rör mun, ögon och näsa vilket kan öka risken för smittspridning.

  Det kan även bidra till att personer med milda symtom ger sig ut i samhället vilket skulle kunna öka smittspridningen.

  Folkhälsomyndigheten ser löpande över kunskapsläget och granskar ny kunskap från olika källor.

  Läs mer:

  Folkhelseinstituttets kunskapsunderlag och rekommendationer, Norge

  Social- och hälsovårdsministeriets utredning, Finland

  Se WHO:s frågor och svar

  Uppdaterad: 2020-05-06 11:20

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

Provtagning, vaccin och behandling

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Karantän och avspärrning

Barn

Oro och psykiskt välmående