Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)

Frågor och svar riktar sig främst till allmänheten. För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan genom att klicka på + och sedan på Lyssna.

Sidan uppdaterad senast: 22 maj kl. 11:41

Viruset och sjukdomen

Statistik

Provtagning, vaccin och behandling

Smittspridning

Karantän och avspärrning

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

Sammankomster

 • Vad gäller för skolavslutningar och studentfirande?

  Större gemensamma ceremonier, samlingar eller aktiviteter för samtliga elever i en årskurs eller för hela skolan bör undvikas.

  Vid skolavslutningar bör endast enskilda klasser eller andra avgränsade grupper samlas för exempelvis betygsutdelning eller social samvaro. Ett eventuellt utspring får endast genomföras för en klass eller grupp i taget, för att undvika trängsel. Familjer och andra närstående bör endast delta i firandet utomhus där tillräckligt avstånd kan hållas till andra människor. De som tillhör en riskgrupp, bör helt avstå från att delta.

  Alla bör enligt våra allmänna råd avstå från större sociala sammanhang, däribland studentfester.

  För att minska risken för smittspridningen ska elever och personal vara uppmärksamma på de symtom som kan förekomma vid covid-19, t.ex. halsont, snuva, hosta och feber. Även vid lättare symtom ska man hålla sig hemma. Elever och personal ska, liksom alla andra i samhället, stanna hemma så länge man känner sig sjuk. Man ska vara symtomfri i två dagar innan man träffar andra. Detta gäller givetvis även vid skolavslutningar och studentfirande.

  Läs mer: Information till skola och förskola om covid-19

  Uppdaterad: 2020-05-20 15:44

Information till resenärer

Barn

Övriga frågor

Gå till toppen av sidan