Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

Provtagning, vaccin och behandling

  • Hur vet man om man jobbar på en arbetsplats som är samhällsviktig?

    Arbets- eller uppdragsgivaren gör en bedömning om verksamheten är samhällsviktig samt informerar personalen om vad som gäller på arbetsplatsen kring testning.

    Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett underlag som beskriver vad som räknas som samhällsviktig verksamhet i samband med covid-19. De har också tagit fram ett stöd till arbetsgivare och uppdragsgivare för att bedöma om den egna verksamheten är samhällsviktig.

    Uppdaterad: 2020-06-03 15:46

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Karantän och avspärrning

Barn

Oro och psykiskt välmående