Information om nationella föreskrifter och allmänna råd

Testning

Så kan vi minska smittspridningen

Serveringsställen

Äldre

Information om barn och skolor

 • Vad gäller för gymnasieskolorna?

  Folkhälsomyndighetens rekommendation att landets gymnasieskolor ska bedriva fjärr- och distansundervisning från och med 7 december 2020 till och med 6 januari 2021, förlängs och gäller till den 24 januari. Detta som en av flera åtgärder i höst för att minska smittspridningen i samhället. Huvudmannen tar beslut om och hur distansundervisning ska genomföras. Kommunen är huvudman för kommunala skolor. För fristående skolor är skolans styrelse huvudman.

  Det finns undantag från Folkhälsomyndighetens rekommendation. Dels bör huvudmännen hålla öppet för närundervisning av elever vid introduktionsprogrammen och dessutom ha en låg tröskel för att även andra elever som blir särskilt lidande av distansundervisning ska få fortsätta med undervisning i lokalerna. Dels omfattas inte övriga skolformer som förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola och gymnasiesärskola.

  Läs mer om undantag:

  Gymnasieskolan fortsätter med distansundervisning (nyhet)

  Förlängd rekommendation om distansundervisning för gymnasieskolan (Skolverket.se)

  Uppdaterad: 2021-01-07 13:28

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Statistik

Information till resenärer

Oro och psykiskt välmående