Om coronavirus och smitta

  • Hur smittar coronaviruset?

    Viruset smittar genom droppsmitta. Det betyder att det smittar genom små droppar som sprids i luften när en smittad person nyser eller hostar.

    Uppdaterad: 2020-04-17 19:37

Testning

Oro

Föräldrar

Övriga frågor