Om coronavirus och smitta

Testning

  • Testet tas oftast med hjälp av en särskilt provtagningspinne i näsan och halsen och ibland från saliv (spott) i munnen. Man för in provtagningspinnen i näsan, munnen eller halsen och killar lite där, liksom snurrar runt den, så att celler från slemhinnan kan fastna på pinnen. Sedan tittar man på provet med hjälp av speciella apparater på ett laboratorium. Då kan man hitta virus i cellerna som tecken på att man är sjuk i covid-19.

    Vissa tycker att det är obehagligt att ta testet men det brukar inte göra ont. Om man är under 16 år rekommenderas det, och kan vara enklare, att testet tas av sjukvårdspersonal som är vana vid sådan provtagning. Beroende på var du bor finns det olika platser där man kan ta sådana här test. Ibland är det på en vårdcentral, ibland någon annanstans. Prata med en vuxen så att du får hjälp med att boka ett sådant test. Ibland kan man ta testet på sig själv eller med en vuxens hjälp. Är du över 16 år kan du ta ett sådant test på dig själv, antingen hemma (då skickas provet hem till dig) eller på ett ställe som du blir hänvisad till då du bokar testet. Det kallas egenprovtagning och provet tas från både näsa, hals och saliv (spott) med speciella provtagningspinnar som skickas med.

    Du får svar efter några dagar. Om testet visar att du har covid-19 får du information från vården hur du ska bete dig. Har det gått sju dagar sedan du blev sjuk och febern har varit borta minst två dagar kan du oftast gå tillbaka till skolan, om du känner dig pigg för övrigt.

    Uppdaterad: 2020-09-01 11:59

    Direktlänk till frågan

Oro

Föräldrar

Övriga frågor