Seroepidemiologisk undersökning

Överskottsprover från öppenvården och blodgivare i nio regioner samlas in för en seroepidemiologisk undersökning i två tidsperioder, 12–25 oktober samt 23 november–6 december. Proverna analyseras för antikroppar mot SARS-CoV-2.

Studieupplägg för Folkhälsomyndighetens undersökning av seroprevalens mot SARS-CoV-2 för skattning av genomgången covid-19 i ett tvärsnitts av befolkningen

Studie om förekomst av antikroppar

En studie över förekomsten av antikroppar bland gymnasieelever i Örebro. Studien genomförs av Region Örebro län och finansieras av Folkhälsomyndigheten.

Helgenomsundersökningar

Sammanställningar rörande helgenomsundersökningar kommer att utföras regelbundet.

Läs mer

Studier av viruset SARS-CoV-2 arvsmassa