• Överskottsprover från öppenvården och blodgivare i nio regioner samlas in för en seroepidemiologisk undersökning i två tidsperioder, 12–25 oktober samt 23 november–6 december. Proverna analyseras för antikroppar mot SARS-CoV-2.
    Mer information om den seroepidemiologiska undersökningen (PDF, 555 kB).
  • En studie över förekomsten av antikroppar bland gymnasieelever i Örebro. Studien genomförs av Region Örebro län och finansieras av Folkhälsomyndigheten.
  • Under november och december kommer Folkhälsomyndigheten att genomföra en mindre undersökning kring immuniteten för covid-19 hos barn, unga och personal i totalt fyra skolor i Stockholm. Totalt tillfrågas cirka 200 personer om de vill delta i undersökningen, dels barn i olika åldrar mellan 7 och 18 år och dels vuxen skolpersonal. Både antikroppssvar och T-cellsimmunitet mot covid-19 ska analyseras.
    Mer information om undersökningen i Stockholm.
  • En studie kring smittsamhet vid infektion kommer publiceras. Studien har genomförts tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Prover från patienter odlas för förekomst av levande virus och vi har tittat på hur det korrelerar med nivåer av antikroppar och tid efter infektion.
  • Sammanställningar rörande helgenomsundersökningar kommer att utföras regelbundet.