Allmänt om vaccinationer

Generella principer för vaccination

  • Vad ska man göra om ett barn av misstag får en för liten dos vid vaccinationen?

    Upprepa vaccinationen med rätt dos. Endast fullständiga doser räknas.

Kontraindikationer och tillstånd

Journalföring av vaccinationer

Gå till toppen av sidan