Generella principer för vaccination

  • Upprepa vaccinationen med rätt dos. Endast fullständiga doser räknas.

    Uppdaterad: 2019-10-31 13:55

    Direktlänk till frågan

Kontraindikationer och tillstånd

Journalföring av vaccinationer