Generella principer för vaccination

  • Vad ska man göra om ett barn av misstag får en för liten dos vid vaccinationen?

    Upprepa vaccinationen med rätt dos. Endast fullständiga doser räknas.

    Uppdaterad: 2019-10-31 13:55

Kontraindikationer och tillstånd

Journalföring av vaccinationer