• När gravida ska vaccineras beror på graviditetsvecka och månad på året. I Sverige sker vaccination mot influensa oftast under perioden november till januari, ibland februari om influensasäsongen startar sent. Figuren nedan visar fyra exempel på graviditeter och hur de överlappar med vaccinationsperioden.

  Figur: Fyra exempel

  Fyra exempel på graviditeter och hur de överlappar med vaccinationsperioden

  I figuren visas fyra graviditeter (blå fält). För varje markeras graviditetsvecka 16 med en pil. Vaccinationsperioden november–januari representeras av det grå fältet i bakgrunden och februari månad har en ljusare ton eftersom vaccinationer ibland pågår även då. Tre influensasäsongers data visas i diagrammet för att visa att influensasäsonger ser annorlunda ut från år till år. Figuren är en anpassning av en figur som norska Folkehelseinstituttet har i sin vaccinationsvägledning.

  Graviditet A skulle alltså rekommenderas vaccination under vintern efter graviditetsvecka 16, medan graviditet B skulle rekommenderas vaccination i februari efter graviditetsvecka 16, om influensasäsongen inte ännu klingat av. Graviditet C skulle rekommenderas vaccination i november–december eftersom personen även tillhör en medicinsk riskgrupp. Graviditet D skulle inte vaccineras eftersom influensasäsongen är över när personen når den senare delen av graviditeten.

  Uppdaterad: 2019-10-31 15:55

  Direktlänk till frågan