• Finns det risk för narkolepsi i samband med vaccinationen?

    Nej, det finns ingen koppling mellan vaccination mot säsongsinfluensa och narkolepsi. Narkolepsi har endast påvisats i samband med vaccination med det vaccin som användes under pandemin 2009 (Pandemrix). Detta vaccin används inte i Sverige sedan 2010.

    Uppdaterad: 2019-10-31 15:56