• Finns det kvicksilver i vaccinet?

    Nej, det finns inget kvicksilver eller tiomersal i något av de vacciner mot säsongsinfluensa som används i Sverige.

    Uppdaterad: 2019-10-31 15:56