Influensavaccination av gravida

 • Risken för allvarlig sjukdom vid influensa är störst under senare delen av graviditeten och gravida rekommenderas därför vaccination efter graviditetsvecka 12 för att de ska få bästa möjliga skydd mot svår sjukdom. Vaccination skyddar både den gravida, fostret och det nyfödda barnet.

  För gravida med underliggande kroniska sjukdomar är det extra viktigt att vaccineras mot influensa eftersom de har ytterligare förhöjd risk att bli svårt sjuka. Dessa personer rekommenderas vaccination även innan graviditetsvecka 12.

  Mer om influensavaccination av gravida

  Uppdaterad: 2022-09-09 15:22

  Direktlänk till frågan
 • När gravida ska vaccineras beror på graviditetsvecka och månad på året. I Sverige sker vaccination mot influensa oftast under perioden november till januari, ibland februari om influensasäsongen startar sent.

  Figur: Figuren visar fyra exempel på graviditeter och hur de överlappar med vaccinationsperioden.

  Fyra exempel på graviditeter och hur de överlappar med vaccinationsperioden

  Se bilden i stort format

  I figuren visas fyra graviditeter (blå fält). För varje markeras graviditetsvecka 12 med en pil. Vaccinationsperioden november–januari representeras av det grå fältet i bakgrunden och februari månad har en ljusare ton eftersom vaccinationer ibland pågår även då. Tre influensasäsongers data visas i diagrammet för att visa att influensasäsonger ser annorlunda ut från år till år. Figuren är en anpassning av en figur som norska Folkehelseinstituttet har i sin vaccinationsvägledning.

  Graviditet A skulle alltså rekommenderas vaccination under vintern efter graviditetsvecka 12, medan graviditet B skulle rekommenderas vaccination i februari efter graviditetsvecka 12, om influensasäsongen inte ännu klingat av. Graviditet C skulle rekommenderas vaccination i november–december eftersom personen även tillhör en medicinsk riskgrupp. Graviditet D skulle inte vaccineras eftersom influensasäsongen är över när personen når den senare delen av graviditeten.

  Uppdaterad: 2022-09-09 15:25

  Direktlänk till frågan
 • Standarddos influensavaccin och vaccin mot covid-19, Comirnaty eller Spikevax, kan ges till gravida vid samma tillfälle eller med valfritt intervall. Observera att Spikevax enbart ges till personer som är 31 år och äldre. De båda vaccinen ges på olika injektionsställen, helst andra armen eller benet.

  Uppdaterad: 2022-11-02 13:59

  Direktlänk till frågan
 • Nej, det finns ingen medicinsk anledning att göra en ultraljudsundersökning innan den gravida får vaccin mot säsongsinfluensa.

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:20

  Direktlänk till frågan
 • Nej, det finns ingen koppling mellan vaccination mot säsongsinfluensa och narkolepsi. Narkolepsi har endast påvisats i samband med vaccination med det vaccin som användes under pandemin 2009 (Pandemrix). Detta vaccin används inte i Sverige sedan 2010.

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:20

  Direktlänk till frågan
 • Nej, det finns inget kvicksilver eller tiomersal i något av de vacciner mot säsongsinfluensa som används i Sverige.

  Läs mer under Vilka vacciner innehåller kvicksilver och vad innebär det om vaccinet innehåller kvicksilver?

  Uppdaterad: 2022-09-22 11:27

  Direktlänk till frågan
 • Influensavaccinets effekt varar bara i 6–9 månader, det vill säga tillräckligt för en influensasäsong. Den som vaccinerats tidigare behöver alltså vaccineras igen inför den kommande säsongen. Inför varje säsong anpassas vaccinstammarna för att likna de som cirkulerar.

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:20

  Direktlänk till frågan
 • Gravida kan under hösten och vintern vända sig till en vårdcentral eller vaccinationsmottagning. Information om relevanta vaccinationsmottagningar finns på 1177.se för varje region.

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:20

  Direktlänk till frågan
 • Vaccinationen är gratis för gravida och övriga riskgrupper i alla regioner.

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:21

  Direktlänk till frågan
 • Nej, det levande försvagade influensavaccinet ska inte ges till gravida. Detta vaccin (Fluenz tetra) ges som nässpray till barn 2–17 år. Gravida rekommenderas att vaccinera sig med ett inaktiverat influensavaccin som ges som injektion och innehåller delar av avdödat virus.

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:21

  Direktlänk till frågan
 • Det finns två typer av influensavirus som ger upphov till den typiska influensasjukdomen: A och B. På influensavirusets yta finns det två molekyler som avgör immunförsvarets möjlighet att känna igen och bekämpa viruset, och som därmed avgör smittsamheten: hemagglutinin (H) och neuraminidas (N). Hos influensa A finns många olika subtyper av H och N. De har numrerats (till exempel H1 eller H18, N2 eller N11), och olika influensa A-virus benämns därför till exempel influensa A(H2N3) eller A(H1N1).

  Ytmolekylerna förändras lite mellan varje säsong och därmed skyddar inte alltid den immunitet man fått från tidigare influensainfektioner eller vaccin. De influensatyper som återkommer varje vinter kallas säsongsinfluensa. Följande influensastammar cirkulerar världen över sedan pandemin 2009:

  • Influensa A(H3N2)
  • Influensa A(H1N1)pdm09
  • Influensa B/Yamagata
  • Influensa B/Victoria

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:21

  Direktlänk till frågan
 • Säsongsinfluensavaccinerna innehåller fyra olika vaccinstammar, och sedan pandemin 2009 har A(H1N1)pdm09 ingått varje säsong. Övriga stammar i vaccinerna är influensa A(H3N2) och de två linjetyperna av influensa B. Information om det aktuella innehållet finns på sidan om vaccin mot influensa.

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:21

  Direktlänk till frågan