• Kikhosta förekommer fortfarande i Sverige, vilket framför allt innebär ett problem för de minsta barnen. Kikhosta är en allvarlig sjukdom för spädbarn och svårast för de allra yngsta som ännu inte har fått sina första två vaccindoser. Många av dem får andningssvårigheter och behöver sjukhusvård. Under perioden 2008-2013 rapporterades 200-300 fall årligen, men under 2014 ökade antalet fall; 703 fall rapporterades varav 121 var spädbarn. Två tidigare friska ovaccinerade spädbarn dog. Mellan 1996-2014 avled tolv barn i kikhosta, varav elva barn var yngre än fem månader.

    Även om förekomsten har minskat drastiskt sedan vaccination återinfördes i vaccinationsprogrammet 1996, kan små barn smittas av äldre barn och vuxna som inte alltid vet om att de själva har kikhosta. Kikhosta har blivit svårare att upptäcka, eftersom de barn och vuxna som insjuknar trots att de är vaccinerade vanligen får lindriga symtom. Små barn kan dock smittas även om symtomen hos äldre barn och vuxna är kortvariga eller lindriga.

    Uppdaterad: 2019-10-31 16:02

    Direktlänk till frågan