• Spädbarn som ännu inte fått skydd av vaccination är den grupp som löper störst risk att smittas och bli svårt sjuka av kikhosta. En del sjukdomsfall inträffar bland vaccinerade barn och tonåringar. Varken genomgången kikhosta eller vaccination ger ett livslångt skydd mot sjukdomen.

    Uppdaterad: 2019-10-31 16:02

    Direktlänk till frågan