Frågor och svar om kikhosta

Frågor och svar om kikhosta är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården som vägledning i det dagliga arbetet, men kan även vara till nytta för föräldrar och andra intresserade.

  • Hur kan spädbarn skyddas från att bli svårt sjuka i kikhosta?

    Det är möjligt att förebygga svår sjukdom i kikhosta hos spädbarn genom en kombination av åtgärder i hälso- och sjukvården; vaccination i tid enligt vaccinationsprogrammet, tidig diagnostik och behandling när kikhosta misstänks och uppmärksamhet på symtom på kikhosta hos både barn och vuxna. Kikhosta förekommer och sprids under hela året, men genom att på olika sätt förebygga att spädbarn smittas kan svåra fall undvikas.

Gå till toppen av sidan