Frågor och svar om kikhosta

Frågor och svar om kikhosta är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården som vägledning i det dagliga arbetet, men kan även vara till nytta för föräldrar och andra intresserade.

  • Vilket vaccinationsschema rekommenderas för kikhostevaccin?

    Vaccination mot kikhosta erbjuds i det svenska barnvaccinationsprogrammet vid 3, 5 och 12 månaders ålder i form av kombinationsvaccin. Redan den första dosen minskar risken för allvarlig sjukdom och får ges från 2,5 månaders ålder. Från och med år 2007 ingår påfyllnadsdoser i vaccinationsprogrammet. Barn födda från år 2002 erbjuds en fjärde dos mot difteri-stelkramp-kikhosta och polio vid 5 års ålder, och ytterligare en vaccination mot difteri-stelkramp-kikhosta i årskurs 8-9. Barn födda före 2002 erbjöds en fjärde dos tillsammans med vaccin mot difteri-stelkramp i årskurs 4.

Gå till toppen av sidan