• Tyvärr finns idag inget enskilt vaccin mot kikhosta, men för barn som också missat vaccination mot difteri och stelkramp kan kombinationsvaccin användas. För att uppnå grundskydd ges tre doser, varav de första två ges med 2 månaders mellanrum och den tredje minst 6 månader efter den andra dosen. En senare påfyllnadsdos ges efter 3-5 år.

    Se även Frågor och svar om det allmänna vaccinationsprogrammet. (Se frågan: Hur gör jag med ett barn som inte fått sina vaccinationer enligt schemat?)

    Uppdaterad: 2019-10-31 16:03

    Direktlänk till frågan