• Sedan 1996 ingår vaccination mot kikhosta i sin nuvarande form i vaccinationsprogrammet. De vacciner som används är så kallade acellulära kikhostevacciner (Pa). Vaccination mot kikhosta infördes första gången i det svenska vaccinationsprogrammet redan på 1950-talet. 1979 avbröts dessa vaccinationer på grund av försämrad skyddseffekt och misstänkta reaktioner av det vaccin som användes då.

    Under åren 1979-1995 erbjöds en del barn vaccination mot kikhosta inom ramen för forskningsprojekt om kikhosta (framför allt under åren 1986 och 1991-1994), eller vaccinerades på föräldrarnas initiativ. På så sätt vaccinerades ungefär 60 procent av barn i Göteborgsområdet födda på 1990-talet. I resten av landet vaccinerades däremot betydligt färre barn under denna period, vilket innebär att de inte har skydd mot kikhosta genom vaccination.

    Uppdaterad: 2019-10-31 16:04

    Direktlänk till frågan