• Kikhostevacciner bestod tidigare av avdödade bakterier, så kallat helcellsvaccin. I Sverige används sedan 1996 endast så kallade acellulära vacciner, som består av en eller flera renade beståndsdelar från kikhostebakterien. De beståndsdelar som har valts har betydelse för att utveckla skydd mot kikhosta.

    Se även Frågor och svar om vacciner och säkerhet.

    Uppdaterad: 2019-10-31 16:04

    Direktlänk till frågan