Frågor och svar om kikhosta

Frågor och svar om kikhosta är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården som vägledning i det dagliga arbetet, men kan även vara till nytta för föräldrar och andra intresserade.

  • Är vuxna skyddade mot kikhosta?

    Det beror på om man vaccinerat sig någon gång i livet, eller haft kikhosta. Både vaccination och genomgången kikhosta ger skydd, men skyddet varar inte så länge. Man kan därför få kikhosta trots att man är vaccinerad eller haft sjukdomen. Skyddseffekten för de vacciner vi använder idag minskar gradvis efter cirka fem år. Även immuniteten efter genomgången infektion avtar över tid och kvarstår i cirka 15 år.

Gå till toppen av sidan