Frågor och svar om kikhosta

Frågor och svar om kikhosta är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården som vägledning i det dagliga arbetet, men kan även vara till nytta för föräldrar och andra intresserade.

  • Kan vuxna ha nytta av att vaccinera sig mot kikhosta?

    Om en blivande förälder efterfrågar vaccination mot kikhosta, och det gått mer än tio år sedan den senaste dosen, kan vaccination ges. Däremot finns inte tillräckligt vetenskapligt underlag för att generellt rekommendera att vuxna genomgår regelbunden vaccination.

Gå till toppen av sidan