• Om en blivande förälder efterfrågar vaccination mot kikhosta, och det gått mer än tio år sedan den senaste dosen, kan vaccination ges. Däremot finns inte tillräckligt vetenskapligt underlag för att generellt rekommendera att vuxna genomgår regelbunden vaccination.

    Uppdaterad: 2019-10-31 16:05

    Direktlänk till frågan