• Kan gravida vaccineras mot kikhosta?

    Om vaccination mot kikhosta efterfrågas av enskild gravid kvinna, finns idag stöd för att förskriva vaccination under graviditet, enligt produktresumén för kombinationsvaccin innehållande kikhostekomponenter indicerat för boostervaccination.

    Uppdaterad: 2020-01-14 08:50