• Om vaccination mot kikhosta efterfrågas av enskild gravid kvinna, finns idag stöd för att förskriva vaccination under graviditet, enligt produktresumén för kombinationsvaccin innehållande kikhostekomponenter indicerat för boostervaccination.

    Uppdaterad: 2020-01-14 08:50

    Direktlänk till frågan