Frågor och svar om kikhosta

Frågor och svar om kikhosta är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården som vägledning i det dagliga arbetet, men kan även vara till nytta för föräldrar och andra intresserade.

  • Kan gravida vaccineras mot kikhosta?

    Baserat på det kunskapsunderlag som publicerades i augusti 2015 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att avvakta allmän rekommendation för vaccination av gravida och kommer att göra ny bedömning utifrån förekomsten av kikhosta samt utifrån nya effekt- och säkerhetsstudier.

Gå till toppen av sidan