• Se tabell nedan. Tillsatser är ämnen som aktivt tillsätts vid formuleringen av slutprodukten, medan restämnen är rester av substanser som har använts vid tillverkningen av ett läkemedel. Det innebär att det är stor skillnad i koncentration.

  Du kan läsa mer om innehållet i vacciner och tillverkningsprocessen hos Läkemedelsverket.

  Tabellen visar vilka tillsatser det finns i vacciner
  Typ av vaccinVaccin- namnKonserve-ringsmedelAdjuvansÖvrigt
  T Vaccin mot tetanus inget aluminiumhydroxid spårmängder av formaldehyd
  DT diTeBooster inget aluminiumhydroxid formaldehyd <25 mikrog/ dos
  DTPa Boostrix inget aluminiumhydroxid, aluminiumfosfat spårmängder av formaldehyd
  DTPa diTekiBooster inget aluminiumhydroxid spårmängder av formaldehyd
  DTPa-IPV Tetravac fenoxietanol** aluminiumhydroxid formaldehyd
  0,025 mg/mL + ev spår av antibiotika*
  DTPa-IPV Boostrix Polio inget aluminiumhydroxid, aluminiumfosfat spårmängder av formaldehyd + spårmängder av antibiotika*
  DTPa-IPV-Hib-Hep B Infanrix hexa inget aluminiumhydroxid, aluminiumfosfat spårmängder av formaldehyd, spårmängder av antibiotika*
  DTPa-IPV-Hib-Hep B Hexyon inget aluminiumhydroxid spårmängder av formaldehyd, spårmängder av antibiotika*
  Hep B Engerix-B inget aluminiumhydroxid
  Hep B HBVAX-PRO inget aluminiumhydroxid ev. spår formaldehyd
  Hib Act-HIB inget inget
  HPV Cervarix inget aluminiumhydroxid/ ASO4***
  HPV Gardasil, Gardasil9 inget aluminiumhydroxi- fosfatsulfat
  IPV Imovax Polio fenoxietanol** inget formaldehyd
  <0,025 mg/mL
  MPR M-M-R-VAXPRO inget inget spårmängder av antibiotika*
  MPR Priorix inget inget spårmängder av antibiotika*
  Pneumokocker Synflorix inget aluminiumfosfat
  Pneumokocker Prevenar 13 inget aluminiumfosfat
  Tuberkulos BCG-vaccin inget inget
  Rotavirus Rotarix inget inget

  * neomycin, streptomycin och polymyxin B
  ** fenoxietanol är en alkohol som snabbt bryts ner fullständigt i kroppen
  ***AS04 är ett adjuvanssystem som består av aluminiumhydroxid och 3-O-desacyl-4-monofosforyllipid A (MPL)

  Uppdaterad: 2020-07-28 11:26

  Direktlänk till frågan