• Hur vet man att kikhostevaccination och plötslig spädbarnsdöd inte har med varandra att göra?

    Det finns inget samband mellan vaccination mot kikhosta och plötslig spädbarnsdöd, vilket flera av varandra oberoende undersökningar bekräftar. Orsakerna till plötslig oväntad spädbarnsdöd kan hittas i en kombination av andra faktorer, som till exempel barnets sovställning och passiv rökning.

    Skälet till att denna fråga med rätta har utretts, är att några amerikanska forskare i en undersökning tidigt på 1980-talet fann fler fall av oväntad spädbarnsdöd bland barn som vaccinerats med helcellsvaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta (DTP) jämfört med barn som fått enbart difteri-stelkrampsvaccin (DT). Denna studie följdes av upprepade större undersökningar. I dessa fann man inte någon ökad risk för plötslig oväntad spädbarnsdöd efter vaccination med helcells-DTP-vaccin.

    Avgörande stöd för att det inte finns något samband fick vi i samband med de stora svenska kikhostevaccinprövningarna under 1990-talet. Där visade det sig att risken för att avlida i plötslig oväntad spädbarnsdöd var cirka 8-10 gånger större bland barn som inte deltog i prövningarna än bland de barn i prövningarna som fick antingen helcells- eller acellulärt DTP-vaccin.

    Uppdaterad: 2019-10-31 14:14