Vacciner inom barnvaccinationsprogrammet

Vaccination mot följande sjukdomar erbjuds alla barn inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Difteri

Haemophilus influenzae typ b (Hib)

Humant papillomvirus (HPV)

Kikhosta

Mässling

Pneumokocker

Polio

Påssjuka

Rotavirus

Röda hund

Stelkramp

Hepatit B (vaccination erbjuds alla spädbarn inom regionala vaccinationsprogram)

Vacciner för särskilda grupper

Vissa grupper rekommenderas vaccination eftersom de har en ökad risk att insjukna eller att bli allvarligt sjuka om de blir smittade. Vaccin mot följande sjukdomar rekommenderas särskilda grupper:

Hepatit B

Influensa

Meningokocker

Pneumokocker

Rabies

Tuberkulos

Här hittar du alla Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination.

Resevacciner

Att ge råd om vaccinationer och annan reseprofylax är komplicerat eftersom råden måste vara individuellt utformade för varje enskilt fall. Folkhälsomyndigheten kan därför inte ge resevaccinationsråd. Det finns webbplatser som förmedlar allmän information om vaccinationer inför resor och allmänna reseråd. Dessa råd kan aldrig ersätta en diskussion med en resemedicinskt kunnig läkare. Av den anledningen bör man i god tid innan en förestående resa ta kontakt med en vaccinationsmottagning eller infektionsklinik. Där kan man få individuellt anpassade råd om lämpliga vaccinationer (och även annan profylax) som dels baseras på resan (resmål, resans längd och typ av vistelse) och dels på resenären (ålder, tidigare vaccinationer, eventuellt underliggande sjukdomar och allergier, m.m.).

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla resenärer har ett grundskydd, vilket motsvarar vaccination mot stelkramp, difteri, polio och mässling. Inför en resa kan det vara aktuellt att ge en extra påfyllnadsdos mot en del av dessa sjukdomar. Läs mer om respektive vaccin genom att klicka på länkarna.

Vaccin mot följande sjukdomar kan också vara aktuella inför resor utomlands:

Gula febern

Hepatit A

Hepatit B

Japansk encefalit

Kolera

Meningokocker

Rabies

Tyfoidfeber

Övriga vacciner

Bältros

Covid-19

Meningokocker

Tick-Borne Encephalitis (TBE) – fästingburen encefalit

Vattkoppor (varicella)

Läs mer