Här finns bland annat information om sjukdomarna som vaccinerna skyddar mot, när man ska och när man inte ska ta vaccinet och vad det har för skyddseffekt. För varje vaccin finns också länkar till mer information.

En del vacciner ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, medan andra främst ges innan utlandsresor eller till riskgrupper.

Bältros

Difteri

Gula febern

Haemophilus influenzae typ b (Hib)

Hepatit A

Hepatit B

Humant papillomvirus (HPV)

Influensa

Japansk encefalit

Kikhosta

Kolera

Meningokocker

Mässling

Pneumokocker

Polio

Påssjuka

Rabies

Rotavirus

Röda hund

Stelkramp

Tick Borne Encefalitis (TBE) – fästingburen encefalit

Tuberkulos (TBC)

Tyfoidfeber

Vattkoppor (varicella)

Läs mer

Frågor och svar om vaccin och vaccinationer