Vacciner som används i Sverige

Lyssna

Här finns information om vacciner som används i Sverige. Här finns bland annat information om sjukdomarna som vaccinerna skyddar mot, när man ska och när man inte ska ta vaccinet och vad det har för skyddseffekt. För varje vaccin finns också länkar till mer information.

Vacciner inom barnvaccinationsprogrammet

Vaccination mot följande sjukdomar erbjuds alla barn inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet för barn:

Läs mer

Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Alla vuxna rekommenderas ett grundskydd

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla vuxna har ett grundskydd mot ett antal sjukdomar. Läs mer om dessa vacciner:

Vaccin mot covid-19

Vaccinationsinsatsen mot covid-19 startade i december 2020. Vaccinationsrekommendationer har ändrats över tid.

Vacciner för särskilda grupper

Vissa grupper rekommenderas vaccination eftersom de har en ökad risk att insjukna eller att bli allvarligt sjuka om de blir smittade.

Vaccin mot följande sjukdomar rekommenderas särskilda grupper:

Resevacciner

Folkhälsomyndigheten ger inte resevaccinationsråd

Att ge råd om vaccinationer och annan reseprofylax är komplicerat eftersom råden måste vara individuellt utformade för varje enskilt fall. Folkhälsomyndigheten kan därför inte ge resevaccinationsråd. Det finns webbplatser som förmedlar allmän information om vaccinationer inför resor och allmänna reseråd. Dessa råd kan aldrig ersätta en diskussion med en resemedicinskt kunnig läkare. Av den anledningen bör man i god tid innan en förestående resa ta kontakt med en vaccinationsmottagning eller infektionsklinik. Där kan man få individuellt anpassade råd om lämpliga vaccinationer (och även annan profylax) som dels baseras på resan (resmål, resans längd och typ av vistelse) och dels på resenären (ålder, tidigare vaccinationer, eventuellt underliggande sjukdomar och allergier, m.m.).

Externa länkar om utbrottsinformation och reseråd

Inför en resa kan det vara aktuellt att vaccinera sig mot vissa sjukdomar, se över sitt befintliga vaccinationsskydd, och eventuellt ta en påfyllnadsdos. Läs mer om när det kan vara aktuellt med följande vaccinationer inför utlandsresor:

Övriga vacciner

Det finns ytterligare några vacciner som kan vara aktuella för vissa personer.

Läs mer