Krav på tobak för vattenpipa

Lyssna

Innan tobak för vattenpipa får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden ska dess tillverkare eller importör uppfylla rapporteringen av ingredienser till oss.

Tobak för vattenpipa som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska även uppfylla den årliga rapporteringsskyldigheten, uppfylla lagens produktkrav, samt att förpackningar till tobak för vattenpipa ska vara försedda med kombinerade hälsovarningar på svenska.

Tobaksskatt

Tobaksskatt ska betalas för tobaksvaror som tillverkas i Sverige, som förs in eller tas emot från ett annat EU-land eller som importeras från ett land utanför EU. Har du frågor om tobaksskatt gällande tobaksvaror, bör du kontakta Skatteverket.

Tobaksskatt (skatteverket.se)

Vad är tobak för vattenpipa?

Tobak för vattenpipa är en tobaksvara som kan förbrukas genom en vattenpipa och anses vara en tobaksvara för rökning. Om en produkt kan användas både genom vattenpipor och som rulltobak, anses den vara rulltobak.

Läs mer