Krav på tobak för vattenpipa

Lyssna

Tobak för vattenpipa som är avsedda att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden ska uppfylla kraven i såväl lagen om tobak och liknande produkter som övrig lagstiftning som omfattar dessa produkter. Exempelvis kraven i lagen om tobaksskatt.

Vad är tobak för vattenpipa?

Tobak för vattenpipa är en tobaksvara som kan förbrukas genom en vattenpipa och anses vara en tobaksvara för rökning. Om en produkt kan användas både genom vattenpipor och som rulltobak, anses den vara rulltobak.

Tobak för vattenpipa saluförs under olika namn som exempelvis vattenpipstobak, hookah and shisha.

Krav i lagen om tobak och liknande produkter

Reglering i övrig lagstiftning

Förutom kraven i lagen om tobak och liknande produkter omfattas rulltobak även av andra krav och regelverk.

Tobaksskatt

Tobaksskatt ska betalas för tobaksvaror som tillverkas i Sverige, som förs in eller tas emot från ett annat EU-land eller som importeras från ett land utanför EU. Har du frågor om tobaksskatt gällande tobaksvaror, bör du kontakta Skatteverket.