Krav på rökfria tobaksvaror

Lyssna

Innan en rökfri tobaksvara får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden ska dess tillverkare eller importör uppfylla rapporteringen av ingredienser till oss.

Rökfria tobaksvaror som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska även uppfylla den årliga rapporteringsskyldigheten, uppfylla lagens produktkrav, samt att förpackningar till rökfria tobaksvaror ska vara försedda med hälsovarningar på svenska.

Vad är en rökfri tobaksvara?

En rökfri tobaksvara är en tobaksvara som inte konsumeras genom förbränning, bland annat tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen.

  • Tuggtobak är en rökfri tobaksvara uteslutande avsedd att tuggas.
  • Tobak för användning i näsan är en rökfri tobaksvara som kan konsumeras via näsan. Denna typ av tobaksvara benämns även i handeln som exempelvis snuff, luktsnus eller nässnus.
  • Tobak för användning i munnen är alla tobaksvaror för användning i munnen, utom sådana som är avsedda att inhaleras eller tuggas, som helt eller delvis är framställda av tobak, i pulver- eller partikelform eller i någon kombination av dessa former, särskilt sådana som tillhandahålls i portionspåsar eller porösa påsar. Tobak för användning i munnen är det som vi i Sverige kallar för (tobaks)snus. Denna reglering omfattar både lös- och portionssnus.

Läs mer

Tobaksskatt

Tobaksskatt ska betalas för tobaksvaror som tillverkas i Sverige, som förs in eller tas emot från ett annat EU-land eller som importeras från ett land utanför EU. Har du frågor om tobaksskatt gällande tobaksvaror, bör du kontakta Skatteverket.

Tobaksskatt (skatteverket.se)

Snus och tuggtobak jämställs med livsmedel

I livsmedelslagstiftningen jämställs snus och tuggtobak med livsmedel. Detta innebära ytterligare krav på snus och tuggtobak. Har du frågor om livsmedelslagstiftningen bör du kontakta Livsmedelsverket:

Livsmedelsverket (livsmedelsverket.se)

LIVSFS 2012:6 (livsmedelsverket.se)