Krav på rökfria tobaksvaror

Lyssna

Rökfria tobaksvaror som är avsedda att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden ska uppfylla kraven i såväl lagen om tobak och liknande produkter som övrig lagstiftning som omfattar dessa produkter. Exempelvis kraven i lagen om tobaksskatt.

Vad är en rökfri tobaksvara?

En rökfri tobaksvara är en tobaksvara som inte konsumeras genom förbränning, bland annat tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen.

  • Tuggtobak är en rökfri tobaksvara uteslutande avsedd att tuggas.
  • Tobak för användning i näsan är en rökfri tobaksvara som kan konsumeras via näsan. Denna typ av tobaksvara benämns även i handeln som exempelvis snuff, luktsnus eller nässnus.
  • Tobak för användning i munnen är alla tobaksvaror för användning i munnen, utom sådana som är avsedda att inhaleras eller tuggas, som helt eller delvis är framställda av tobak, i pulver- eller partikelform eller i någon kombination av dessa former, särskilt sådana som tillhandahålls i portionspåsar eller porösa påsar. Tobak för användning i munnen är det som vi i Sverige kallar för (tobaks)snus. Denna reglering omfattar både lös- och portionssnus.

Krav i lagen om tobak och liknande produkter

Reglering i övrig lagstiftning

Förutom kraven i lagen om tobak och liknande produkter omfattas rökfria tobaksvaror även av andra krav och regelverk.

Snus och tuggtobak jämställs med livsmedel

I livsmedelslagstiftningen jämställs snus och tuggtobak med livsmedel. Detta innebära ytterligare krav på snus och tuggtobak. Har du frågor om livsmedelslagstiftningen bör du kontakta Livsmedelsverket:

Tobaksskatt

Tobaksskatt ska betalas för tobaksvaror som tillverkas i Sverige, som förs in eller tas emot från ett annat EU-land eller som importeras från ett land utanför EU. Har du frågor om tobaksskatt gällande tobaksvaror, bör du kontakta Skatteverket.