Krav på cigaretter

Lyssna

Innan cigaretter får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden ska dess tillverkare eller importör uppfylla rapporteringen av ingredienser till oss.

Cigaretter som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska även uppfylla den årliga rapporteringsskyldigheten, uppfylla lagens produktkrav och att förpackningar till cigaretter ska vara försedda med kombinerade hälsovarningar på svenska och spårbarhets- och säkerhetsmärkning.

Tobaksskatt

Tobaksskatt ska betalas för tobaksvaror som tillverkas i Sverige, som förs in eller tas emot från ett annat EU-land eller som importeras från ett land utanför EU. Har du frågor om tobaksskatt gällande tobaksvaror, bör du kontakta Skatteverket.

Tobaksskatt (skatteverket.se)

Läs mer