Krav på rulltobak

Lyssna

Innan rulltobak får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden ska dess tillverkare eller importör uppfylla rapporteringen av ingredienser till oss.

Rulltobak som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska även uppfylla den årliga rapporteringsskyldigheten, uppfylla lagens produktkrav och att förpackningar till rulltobak ska vara försedda med kombinerade hälsovarningar på svenska samt spårbarhets- och säkerhetsmärkning.

Tobaksskatt

Tobaksskatt ska betalas för tobaksvaror som tillverkas i Sverige, som förs in eller tas emot från ett annat EU-land eller som importeras från ett land utanför EU. Har du frågor om tobaksskatt gällande tobaksvaror, bör du kontakta Skatteverket.

Tobaksskatt (skatteverket.se)

Vad är rulltobak?

Rulltobak är tobak som konsumenter eller återförsäljningsställen kan använda för att göra cigaretter.

Läs mer