Krav på tobaksvaror för rökning

Lyssna

Tobaksvaror för rökning som är avsedda att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden ska uppfylla kraven i såväl lagen om tobak och liknande produkter som övrig lagstiftning som omfattar dessa produkter. Exempelvis kraven i lagen om tobaksskatt.

Vad är en tobaksvara för rökning?

Tobaksvaror för rökning är andra tobaksvaror än en rökfri tobaksvara, exempelvis cigarrer, cigariller och piptobak.

Kraven på dessa sidor gäller inte cigaretter, rulltobak eller tobak för vattenpipa. Dessa produkter har egna sidor med information om specifika produktkrav:

Krav i lagen om tobak och liknande produkter

Reglering i övrig lagstiftning

Förutom kraven i lagen om tobak och liknande produkter omfattas tobaksvaror för rökning även av andra krav och regelverk.

Tobaksskatt

Tobaksskatt ska betalas för tobaksvaror som tillverkas i Sverige, som förs in eller tas emot från ett annat EU-land eller som importeras från ett land utanför EU. Har du frågor om tobaksskatt gällande tobaksvaror, bör du kontakta Skatteverket.