Krav på ny tobaksvara

Lyssna

Innan en ny tobaksvara får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden ska dess tillverkare eller importör anmäla produkten till oss.

En ny tobaksvara som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska även uppfylla den årliga rapporteringsskyldigheten, uppfylla lagens produktkrav, samt att förpackningar till nya tobaksvaror ska vara försedda med hälsovarningar på svenska.

Tobaksskatt

Tobaksskatt ska betalas för tobaksvaror som tillverkas i Sverige, som förs in eller tas emot från ett annat EU-land eller som importeras från ett land utanför EU. Har du frågor om tobaksskatt gällande tobaksvaror, bör du kontakta Skatteverket.

Tobaksskatt (skatteverket.se)

Vad är en ny tobaksvara?

En ny tobaksvara (på engelska novel tobacco product) är en tobaksvara som inte tillhör någon av kategorierna cigaretter, rulltobak, piptobak, tobak för vattenpipa, cigarrer, cigariller, tuggtobak, tobak för användning i näsan eller tobak för användning i munnen, och som släpps ut på den europeiska marknaden efter den 19 maj 2014.

Förtydligande

Heated Tobacco Product (HTP) tillhör typ ny tobaksvara. HTP som säljs utan tobaksstickor, dvs. endast försäljning av själva enheten, omfattas inte av anmälningsskyldigheten.

Läs mer