Vägledning för tillståndsprövning och tillsyn över handel med tobak

Lyssna

För dig som arbetar med tillsyn över handeln med tobaksvaror på en kommun, Polismyndigheten eller länsstyrelse har vi tagit fram vägledning för tillståndsprövningen samt för tillsynen.

Detalj- och partihandlare måste ha tillstånd för handel med tobaksvaror
Den som säljer tobaksvaror till en konsument, och den som bedriver partihandel, måste ha tillstånd för sin handel. Kommunen ska granska och bedöma en ansökan om tillstånd för handel med tobak, samt fatta beslut om tillstånd.

Stöd för kommunernas arbete med tillståndsprövningen

Vi har tagit fram följande material som stöd för kommunernas arbete med tillståndsprövningen:

Vägledning till kommunerna och handlarna om egenkontrollprogram

Tillsyn på försäljningsstället och partihandel

Vi har tagit fram följande material som stöd för kommunernas och Polismyndighetens tillsyn över handeln med tobaksvaror:

Tillsynsansvar och underrättelser

Märkning

Ålderskontroll

Tillsyn av försäljningsställen som saknar tillstånd

Övrigt

Läs mer