Blankettmallarna är låsta men går att öppna av kommunen för att exempelvis klistra in kommunlogga och skriva in kontaktuppgifter. Information om hur man redigerar mallarna framgår i instruktionen nedan.

Instruktion för att redigera mallarna (PDF, 18 kB)

Om du som jobbar på en kommun har frågor om mallarna, kontakta Folkhälsomyndigheten, se kontaktrutan.

Blankettmallar för detaljhandeln

Ansökan om tillstånd för tobaksvaror (detaljhandel) (DOTX, 44 kB)

Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) (DOTX, 46 kB)

Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) (DOTX, 41 kB)

Blankettmallar för partihandeln

Ansökan om tillstånd för tobaksvaror (partihandel) (DOTX, 46 kB)

Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (partihandel) (DOTX, 46 kB)

Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror (partihandel) (DOTX, 42 kB)

Finansieringsplan

Finansieringsplan (DOTX, 75 kB)
Bilaga till ansökan om tillstånd av försäljning av tobaksvaror

Begäran om uppgifter från Skatteverket

Skatteverket har tagit fram blanketter för begäran om uppgifter som kan behövas för en ansökan om tillstånd. I samband med att kommunen utreder den ekonomiska lämpligheten hos den sökande samt personer med betydande inflytande i bolaget kan uppgifter från Skatteverket begäras in. På grund av sekretessregler behöver uppgifterna från Skatteverket begäras in från den som ansöker om tillstånd eller är en person med betydande inflytande (PBI) i rörelsen. En person anses vara PBI om denna har någon form av inflytande på verksamheten. Det kan vara genom att personen har ekonomiskt inflytande, eller inflytande via beslutsfattande på olika nivåer. Det kan exempelvis vara en finansiär, delägare, verkställande direktör eller styrelseledamot.

Blanketter finns för begäran om uppgifter gällande:

  • den sökande,
  • personer med betydande inflytande.

Blanketten skickas in till Skatteverket av den sökande samt eventuella övriga personer med betydande inflytande i företaget.

Den sökande eller personen med betydande inflytande fyller i följande uppgifter i blanketten:

  • namn och person- eller organisationsnummer,
  • kontaktuppgifter inkl. e-post,
  • underskrift.

Det kan vara lämpligt att den aktuella kommunen själv fyller i rutan för adress till kommun. I blanketten för PBI kan kommunen även fylla i rutan för sökande företag, för att veta till vilken ansökan förfrågan gäller.

Blanketten skrivs under av den sökande eller personen med betydande inflytande och skickas till Skatteverket enligt instruktionerna på blanketten. Skatteverket skickar de begärda uppgifterna direkt till den angivna kommunen.

Begäran om uppgifter om tobakstillstånd/sökande (PDF, 109 kB)

Begäran om uppgifter om tobakstillstånd/sökande (Word, 30 kB)

Begäran om uppgifter om tobakstillstånd/PBI (PDF, 103 kB)

Begäran om uppgifter om tobakstillstånd/PBI (Word, 29 kB)