Blankettmallar för ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror för detalj- och partihandlare

Lyssna

Här finns blankettmallar för kommunens arbete med tillståndsgivning för försäljning av tobaksvaror, som Folkhälsomyndigheten har tagit fram. Mallarna är tänkta som ett stöd för kommunerna och är frivilliga att använda sig av. Det finns även blanketter från Skatteverket för begäran om uppgifter som kan behövas för ansökan.

Blanketterna kan redigeras

Redigering kräver Adobe Acrobat Pro DC (det räcker inte med Acrobat Reader). Infoga kommunens logotyp på varje sida, skriv var dokumentet ska skickas samt fyll i kommunens uppgifter i sidfoten på varje sida. För att redigera texten i sidfoten väljer du Verktyg och sedan Redigera PDF. Du kan sedan låsa dokumentet för redigering innan du publicerar det. I Adobe Acrobat Pro DC trycker du på Arkiv -> Skydda med lösenord -> Ange lösenord för Redigering.

Om du som jobbar på en kommun har frågor om mallarna, kontakta Folkhälsomyndigheten, se kontaktrutan.

Blankettmallar för detaljhandeln

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) (PDF, 129 kB)

Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) (PDF, 127 kB)

Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) (PDF, 86 kB)

Blankettmallar för partihandeln

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (partihandel) (PDF, 117 kB)

Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (partihandel) (PDF, 127 kB)

Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror (partihandel) (PDF, 97 kB)

Finansieringsplan

Bilaga till ansökan om tillstånd av försäljning av tobaksvaror (PDF, 113 kB)

Begäran om uppgifter från Skatteverket

Skatteverket har tagit fram blanketter för begäran om uppgifter som kan behövas för en ansökan om tillstånd. I samband med att kommunen utreder den ekonomiska lämpligheten hos den sökande samt personer med betydande inflytande i bolaget kan uppgifter från Skatteverket begäras in. På grund av sekretessregler behöver uppgifterna från Skatteverket begäras in från den som ansöker om tillstånd eller är en person med betydande inflytande (PBI) i rörelsen. En person anses vara en PBI om personen anses ha betydande inflytande på verksamheten. Det kan vara genom att personen har ekonomiskt inflytande, eller inflytande via beslutsfattande på olika nivåer. Det kan exempelvis vara en finansiär, delägare, verkställande direktör eller styrelseledamot.

Blanketter finns för begäran om uppgifter gällande:

  • den sökande,
  • personer med betydande inflytande.

Blanketten skickas in till Skatteverket av den sökande samt eventuella övriga personer med betydande inflytande i företaget.

Den sökande eller personen med betydande inflytande fyller i följande uppgifter i blanketten:

  • namn och person- eller organisationsnummer,
  • kontaktuppgifter inkl. e-post,
  • underskrift.

Det kan vara lämpligt att den aktuella kommunen själv fyller i rutan för adress till kommun. I blanketten för PBI kan kommunen även fylla i rutan för sökande företag, för att veta till vilken ansökan förfrågan gäller.

Blanketten skrivs under av den sökande eller personen med betydande inflytande och skickas till Skatteverket enligt instruktionerna på blanketten. Skatteverket skickar de begärda uppgifterna direkt till den angivna kommunen.

Begärad om uppgifter för tobakstillstånd (PDF, 187 kB)

Begärad om uppgifter för tobakstillstånd/PBI (PDF, 154 kB)