Om vaccination och påfyllnadsdoser

 • Det finns nya rekommendationer för vaccination mot covid-19 från 1 mars 2023 till 29 februari 2024.

  Läs om vad som gäller under den tidsperioden på webbsidan:

  Nya rekommendationer för vaccination mot covid-19.

  Uppdaterad: 2023-03-01 00:02

  Direktlänk till frågan
 • Personer i åldern 18–49 år har i grunden en låg risk för allvarlig sjukdom i covid-19. De bedöms dessutom ha fått ett skydd mot allvarlig sjukdom i form av immunitet som har byggts upp efter att ha exponerats för viruset under de senaste tre åren samt genom vaccination.

  Från 1 mars 2023 till 29 februari 2024 rekommenderas inga ytterligare doser vaccin mot covid-19 till personer i åldern 18–49 år.

  De tre doser som utgör grundvaccination finns fortsatt tillgängliga för åldersgruppen. Det finns också en tillgänglig dos som kan tas antingen som en enskild dos före höst-vintersäsongen 2023/24 för en ovaccinerad person eller som en ytterligare påfyllnadsdos för dem som redan har en grundvaccination. Tidsintervall för den dosen: minst 9 månader sedan senaste dos.

  En person som är 18-49 år kan överväga vaccination om man lever nära en äldre person eller personer i riskgrupp. Den tidpunkt som är mest lämplig för vaccination är inför höst- eller vintersäsongen 2023/24 då förekomsten av luftvägsvirus förväntas öka.

  Läs mer: Nya rekommendationer för vaccination mot covid-19

  Uppdaterad: 2023-03-01 00:01

  Direktlänk till frågan
 • Personer som är 50–64 år rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023/24. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser. Det bör ha gått minst 9 månader sedan senaste dos.

  Numera finns ett bra skydd mot covid-19 hos så gott som alla personer i Sverige. De flesta äldre har fått det genom både infektion och vaccination.

  Uppdaterad: 2023-03-01 00:01

  Direktlänk till frågan
 • Personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023/24. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

  En ytterligare dos vaccin finns tillgänglig att tas under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Personer i denna åldersgrupp kan således ta totalt två doser innan 29 februari 2024.

  Tidsintervall för vaccination: minst 6 månader sedan senaste dos.

  Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

  Uppdaterad: 2023-03-01 00:02

  Direktlänk till frågan
 • Personer som är 80 år och äldre samt personer boende på SÄBO (särskilda boenden för äldre), rekommenderas två doser under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

  Tidsintervall mellan de två doserna: minst 6 månader.

  Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

  Uppdaterad: 2023-03-01 00:02

  Direktlänk till frågan
 • Yngre personer har en låg risk för allvarlig sjukdom i covid-19. De bedöms dessutom ha ett skydd mot allvarlig sjukdom i form av immunitet som byggts upp efter att ha exponerats för viruset under de senaste tre åren samt genom vaccination.

  Men, den som är i riskgrupp för att utveckla allvarlig covid-19 rekommenderas även fortsättningsvis att vara grundvaccinerad med tre doser. Därutöver rekommenderas ytterligare en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024, företrädesvis inför höst- och vintersäsongen 2023/24. Det är viktigt att uppmärksamma om man, oavsett ålder, är i riskgrupp för allvarlig covid-19 och därefter ta ställning till en vaccination enligt rekommendationerna för riskgrupperna.

  Läs mer om riskgrupper: Fakta om vaccinerna mot covid-19

  Uppdaterad: 2023-03-01 00:01

  Direktlänk till frågan

Om vaccination

 • Covid-19 kan vara en allvarlig sjukdom för äldre och riskgrupper. Rekommendationen om vaccination mot covid-19 gäller fortsatt till dessa grupper, oavsett om sjukdomen klassificeras som allmänfarlig och samhällsfarlig eller inte.

  Det är viktigt att vaccinera sig enligt gällande rekommendationer. Om du är rekommenderad vaccination men inte är vaccinerad mot covid-19 riskerar du att bli väldigt sjuk eller långvarigt sjuk om du smittas.

  Uppdaterad: 2023-03-01 00:02

  Direktlänk till frågan
 • Det är din region som ansvarar för att utföra vaccinationerna mot covid-19. På 1177.se finns svar på de vanligaste frågorna om vaccinationerna, till exempel: Hur gör jag för att boka tid? Var sker vaccinationen?

  Om du har behov kan du vaccinera dig i en annan region eller på en annan plats än där du är folkbokförd. Det kan till exempel vara om du arbetar eller studerar på annan ort eller bor någon annanstans under en period.

  Läs mer på 1177.se för att boka tid.

  Uppdaterad: 2023-03-01 00:01

  Direktlänk till frågan
 • Alla vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret av den som vaccinerar dig.

  Den information som ska registreras är personnummer eller samordningsnummer, datum för vaccination, vilket vaccin som använts, vårdgivare som ansvarat för vaccinationen och dosnummer för vaccin mot covid-19.

  Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av absolut sekretess och går inte att nå via patientjournalen. Du har rätt att begära ut uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

  Uppdaterad: 2023-03-01 00:01

  Direktlänk till frågan
 • Du behöver vara frisk när du vaccinerar dig mot covid-19 för att inte riskera att du smittar andra, t.ex. den som vaccinerar dig eller personer du möter på vägen till vaccinationen. Man brukar också vilja undvika att vaccinera någon som har feber eftersom det kan vara svårt att bedöma eventuella biverkningar av vaccinet. Det kan också vara bra att låta immunförsvaret arbeta med en sak i taget. Vi vet heller ännu inte om covid-19-vaccinets effekt kan påverkas av att man är sjuk när man vaccinerar sig.

  Uppdaterad: 2023-03-01 00:01

  Direktlänk till frågan
 • Influensavaccin kan ges vid samma tillfälle som vaccin mot covid-19. För förstärkta influensavaccin rekommenderas dock sju dagar mellan dessa och Nuvaxovid.

  När det gäller andra vacciner (till exempel HPV eller TBE) kan de flesta ges till vuxna samtidigt som vaccin mot covid-19, efter bedömning av vaccinatören.

  Uppdaterad: 2022-10-28 10:43

  Direktlänk till frågan
 • Oavsett vart du ska resa vilar ett stort ansvar på dig som enskild resenär. Varje resenär bör hålla sig välinformerad om vilka inresebestämmelser som gäller på resmålet. Reglerna kan se olika ut och det är landet som du reser till som bestämmer vilka regler som gäller där.

  Läs mer om Utrikesdepartementets reseinformation: UD Resklar

  Ambassaderna har även aktuell reseinformation på Sweden Abroad.se

  Covidbevis är en kostnadsfri e-tjänst som bygger på ett samarbete mellan EU-länderna för att underlätta resor inom EU. EU-länderna har enats om en enhetlig utformning av det digitala vaccinationsintyget där varje land kallar e-tjänsten vid olika namn. I Sverige heter det Covidbevis och i EU används namnet covidintyg (EU Digital COVID Certificate).

  Covidbevis kan användas från och med 1 juli 2021 i Sverige och i EU. Även i fortsättningen är det emellertid varje enskilt medlemsland som bestämmer kraven för inresor.

  Läs mer om Covidbevis – ditt vaccinationsbevis hos E-hälsomyndigheten

  Hämta ditt vaccinationsbevis hos E-hälsomyndigheten på Covidbevis.se

  Läs mer om covidintyget i EU hos Europeiska Kommissionen

  Uppdaterad: 2023-03-01 00:01

  Direktlänk till frågan
 • Du kan träna som vanligt efter att du har vaccinerat dig mot covid-19, om du känner dig helt frisk och mår bra.

  Det är aldrig bra att träna med en infektion i kroppen. Det innebär att om du har symtom på en begynnande infektion, t.ex. huvudvärk eller ont i kroppen, eller om du känner av biverkningar efter vaccinationen, ska du avstå från träningen. Det gäller både barn och vuxna.

  Läs mer: Om vaccinernas säkerhet och effektivitet

  Uppdaterad: 2022-05-02 15:42

  Direktlänk till frågan

Om vaccinerna

Vaccination av barn och unga

Frågor och svar hos andra aktörer