Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Lyssna

Här finns våra svar på vanliga frågor om vaccination mot covid-19.

Om vaccination och påfyllnadsdoser

Lyssna

Det finns nya rekommendationer för vaccination mot covid-19 som gäller från 1 mars 2024.

Rekommendationer för vaccination

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Personer som är 80 år och äldre rekommenderas en dos vaccin. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

Personer i denna grupp som vaccinerade sig i höstas och dessutom har haft covid-19 efter 1 oktober kan räkna med att ha ett gott skydd även under våren och sommaren 2024. För dessa behövs ingen ny vaccindos under våren utan det går bra att vänta till hösten med att ta nästa dos.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Personer som är 65 år och äldre och har behov av dagliga omsorgsinsatser, exempelvis av hemtjänst eller genom boende på SÄBO (särskilda boenden för äldre), rekommenderas en dos vaccin. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser. Det är lämpligt att vaccinera sig i april.

Personer i denna grupp som vaccinerade sig i höstas och dessutom har haft covid-19 efter 1 oktober kan räkna med att ha ett gott skydd även under våren och sommaren 2024. För dessa behövs ingen ny vaccindos under våren utan det går bra att vänta till hösten med att ta nästa dos.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Personer i åldern 18–64 år har en låg risk för allvarlig covid-19. Det immunsvar som byggts upp genom en kombination av vaccin och infektioner med viruset under de senaste åren skyddar mot allvarlig sjukdom.

Från 1 oktober 2023 rekommenderas inga ytterligare doser vaccin mot covid-19 till personer i åldern 18–64 år. Personer i ålder 50-64 år rekommenderas dock att ha vaccinerat sig med minst en dos vid något tillfälle och rekommenderas att ta en dos när det erbjuds under kommande hösts vaccinationskampanj.

Rekommendationer för vaccination

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vaccin skyddar i första hand mot allvarlig sjukdom och död men kan också ha en viss skyddande effekt mot att bli smittad och sprida smitta vidare. Bäst skyddar vaccinet mot smitta den allra första tiden efter att dosen tas och avtar sedan. Smittspridningen av covid-19 förväntas vara som störst under höst-/vintersäsongen. Du som vill minska risken att smitta en skör närstående så mycket som möjligt kan, utöver andra hygienåtgärder, överväga att ta en dos inför den tid då smittspridningen är som störst.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Om vaccination

Lyssna

Ja, det är möjligt. Regionerna kan tillgängliggöra vaccin mot covid-19, till barn och vuxna, utanför Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta kan göras under förutsättning att det finns tillräckligt med vaccin. Det får inte leda till undanträngning av de grupper som omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

1177.se

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Riskgrupper, inklusive gravida rekommenderas vaccin mot covid-19 en gång per år, inför höst/vintersäsongen. Under våren 2024 rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination mot covid-19 bara till personer 80 år och äldre samt personer 65 år och äldre med behov av daglig omsorg. Det är fortsatt möjligt att vaccinera utanför rekommendation om en läkare bedömer att det finns anledning till det.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det är din region som ansvarar för att utföra vaccinationerna mot covid-19.

På 1177.se finns svar på de vanligaste frågorna om vaccinationerna, till exempel: Hur gör jag för att boka tid? Var sker vaccinationen?

Om du har behov kan du vaccinera dig i en annan region eller på en annan plats än där du är folkbokförd. Det kan till exempel vara om du arbetar eller studerar på annan ort eller bor någon annanstans under en period.

Läs mer: Vaccination mot covid-19 (1177.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Alla vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret av den som vaccinerar dig.

Den information som ska registreras är personnummer eller samordningsnummer, datum för vaccination, vilket vaccin som använts, vårdgivare som ansvarat för vaccinationen och dosnummer för vaccin mot covid-19.

Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av absolut sekretess och går inte att nå via patientjournalen. Du har rätt att begära ut uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Du behöver vara frisk när du vaccinerar dig mot covid-19 för att inte riskera att du smittar andra, till exempel den som vaccinerar dig eller personer du möter på vägen till vaccinationen. Man brukar också vilja undvika att vaccinera någon som har feber eftersom det kan vara svårt att bedöma eventuella biverkningar av vaccinet. Det kan också vara bra att låta immunförsvaret arbeta med en sak i taget.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Om vaccinerna

Lyssna

Det är vanligt att få milda biverkningar efter vaccinationen mot covid-19. Exempel på biverkningar är trötthet, feber, frossa, muskel- och ledvärk samt huvudvärk. Allt detta är en naturlig reaktion från kroppens immunförsvar.

Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga, men om du får hög feber och känner dig sjuk i mer än ett dygn eller får andra ovanligare och mer allvarliga symtom efter att du vaccinerat dig, bör du kontakta din vårdcentral. Det gäller även om du har eller har haft andra allvarliga nytillkomna besvär som till exempel bröstsmärta eller andningsbesvär. Du kan då efter läkarbedömning till exempel rekommenderas ett annat vaccin för nästa dos.

Läkemedelsverket följer upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige. Information om hur du rapporterar misstänkta biverkningar finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Rapportera misstänkta biverkningar (lakemedelsverket.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det vaccin som används våren 2024 mot covid-19 i Sverige ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och död orsakat av de nya virusvarianterna.

Mer om varianter av viruset som orsakar covid-19

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Vaccination av barn och unga

Lyssna

Från 1 november 2022 är det endast vissa grupper av barn och unga som rekommenderas vaccination mot covid-19. Det gäller de barn och unga som sedan tidigare löper en ökad risk att bli väldigt sjuka av luftvägsvirus eller har ett mycket nedsatt immunförsvar på grund av någon sjukdom eller behandling. Om du tillhör en av dessa grupper så kan du prata med din läkare och komma överens om hur du ska göra med vaccinationen mot covid-19.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Frågor och svar hos andra aktörer

Lyssna

Det finns frågor och svar om vaccination mot covid-19 även hos andra myndigheter och aktörer.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan