Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Lyssna

Här finns våra svar på vanliga frågor om vaccination mot covid-19.

Om vaccination och påfyllnadsdoser

Lyssna

Det finns nya rekommendationer för vaccination mot covid-19 från 1 mars 2023 till 29 februari 2024.

Läs om vad som gäller under den tidsperioden på webbsidan:

Nya rekommendationer för vaccination mot covid-19

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Personer i åldern 18–49 år har i grunden en låg risk för allvarlig sjukdom i covid-19. De bedöms dessutom ha fått ett skydd mot allvarlig sjukdom i form av immunitet som har byggts upp efter att ha exponerats för viruset under de senaste tre åren samt genom vaccination.

Från 1 mars 2023 till 29 februari 2024 rekommenderas inga ytterligare doser vaccin mot covid-19 till personer i åldern 18–49 år.

De tre doser som utgör grundvaccination finns fortsatt tillgängliga för åldersgruppen. Det finns också en tillgänglig dos som kan tas antingen som en enskild dos före höst-vintersäsongen 2023/24 för en ovaccinerad person eller som en ytterligare påfyllnadsdos för dem som redan har en grundvaccination. Tidsintervall för den dosen: minst 9 månader sedan senaste dos.

En person som är 18-49 år kan överväga vaccination om man lever nära en äldre person eller personer i riskgrupp. Den tidpunkt som är mest lämplig för vaccination är inför höst- eller vintersäsongen 2023/2024 då förekomsten av luftvägsvirus förväntas öka.

Nya rekommendationer för vaccination mot covid-19

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Personer som är 50–64 år rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023/24. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser. Det bör ha gått minst 9 månader sedan senaste dos.

Numera finns ett bra skydd mot covid-19 hos så gott som alla personer i Sverige. De flesta äldre har fått det genom både infektion och vaccination.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023/24. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

En ytterligare dos vaccin finns tillgänglig att tas under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Personer i denna åldersgrupp kan således ta totalt två doser innan 29 februari 2024.

Tidsintervall för vaccination: minst 6 månader sedan senaste dos.

Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Personer som är 80 år och äldre samt personer boende på SÄBO (särskilda boenden för äldre), rekommenderas två doser under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

Tidsintervall mellan de två doserna: minst 6 månader.

Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Yngre personer har en låg risk för allvarlig sjukdom i covid-19. De bedöms dessutom ha ett skydd mot allvarlig sjukdom i form av immunitet som byggts upp efter att ha exponerats för viruset under de senaste tre åren samt genom vaccination.

Men, den som är i riskgrupp för att utveckla allvarlig covid-19 rekommenderas även fortsättningsvis att vara grundvaccinerad med tre doser. Därutöver rekommenderas ytterligare en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024, företrädesvis inför höst- och vintersäsongen 2023/24. Det är viktigt att uppmärksamma om man, oavsett ålder, är i riskgrupp för allvarlig covid-19 och därefter ta ställning till en vaccination enligt rekommendationerna för riskgrupperna.

Läs mer om riskgrupper: Fakta om vaccinerna mot covid-19

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Om vaccination

Lyssna

Covid-19 kan vara en allvarlig sjukdom för äldre och riskgrupper. Rekommendationen om vaccination mot covid-19 gäller fortsatt till dessa grupper, oavsett om sjukdomen klassificeras som allmänfarlig och samhällsfarlig eller inte.

Det är viktigt att vaccinera sig enligt gällande rekommendationer. Om du är rekommenderad vaccination men inte är vaccinerad mot covid-19 riskerar du att bli väldigt sjuk eller långvarigt sjuk om du smittas.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Det är din region som ansvarar för att utföra vaccinationerna mot covid-19. På 1177.se finns svar på de vanligaste frågorna om vaccinationerna, till exempel: Hur gör jag för att boka tid? Var sker vaccinationen?

Om du har behov kan du vaccinera dig i en annan region eller på en annan plats än där du är folkbokförd. Det kan till exempel vara om du arbetar eller studerar på annan ort eller bor någon annanstans under en period.

Läs mer på 1177.se för att boka tid.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Alla vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret av den som vaccinerar dig.

Den information som ska registreras är personnummer eller samordningsnummer, datum för vaccination, vilket vaccin som använts, vårdgivare som ansvarat för vaccinationen och dosnummer för vaccin mot covid-19.

Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av absolut sekretess och går inte att nå via patientjournalen. Du har rätt att begära ut uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Du behöver vara frisk när du vaccinerar dig mot covid-19 för att inte riskera att du smittar andra, t.ex. den som vaccinerar dig eller personer du möter på vägen till vaccinationen. Man brukar också vilja undvika att vaccinera någon som har feber eftersom det kan vara svårt att bedöma eventuella biverkningar av vaccinet. Det kan också vara bra att låta immunförsvaret arbeta med en sak i taget. Vi vet heller ännu inte om covid-19-vaccinets effekt kan påverkas av att man är sjuk när man vaccinerar sig.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Influensavaccin kan ges vid samma tillfälle som vaccin mot covid-19. För förstärkta influensavaccin rekommenderas dock sju dagar mellan dessa och Nuvaxovid.

När det gäller andra vacciner (till exempel HPV eller TBE) kan de flesta ges till vuxna samtidigt som vaccin mot covid-19, efter bedömning av vaccinatören.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Oavsett vart du ska resa vilar ett stort ansvar på dig som enskild resenär. Varje resenär bör hålla sig välinformerad om vilka inresebestämmelser som gäller på resmålet. Reglerna kan se olika ut och det är landet som du reser till som bestämmer vilka regler som gäller där.

Covidbevis

Covidbevis är en kostnadsfri e-tjänst som bygger på ett samarbete mellan EU-länderna för att underlätta resor inom EU. EU-länderna har enats om en enhetlig utformning av det digitala vaccinationsintyget där varje land kallar e-tjänsten vid olika namn. I Sverige heter det Covidbevis och i EU används namnet covidintyg (EU Digital COVID Certificate).

Covidbevis kan användas från och med 1 juli 2021 i Sverige och i EU. Även i fortsättningen är det emellertid varje enskilt medlemsland som bestämmer kraven för inresor.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Du kan träna som vanligt efter att du har vaccinerat dig mot covid-19, om du känner dig helt frisk och mår bra.

Det är aldrig bra att träna med en infektion i kroppen. Det innebär att om du har symtom på en begynnande infektion, t.ex. huvudvärk eller ont i kroppen, eller om du känner av biverkningar efter vaccinationen, ska du avstå från träningen. Det gäller både barn och vuxna.

Läs mer: Om vaccinernas säkerhet och effektivitet

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Om vaccinerna

Lyssna

Det är vanligt att få milda biverkningar efter vaccinationen mot covid-19. Exempel på biverkningar är trötthet, feber, frossa, muskel- och ledvärk samt huvudvärk. Allt detta är en naturlig reaktion från kroppens immunförsvar, och du kan ta den andra dosen och påfyllnadsdosen när det är dags.

Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga, men om du får hög feber och känner dig sjuk i mer än ett dygn eller får andra ovanligare och mer allvarliga symptom efter att du vaccinerat dig, bör du kontakta din vårdcentral innan du tar nästa dos. Det gäller även om du har eller har haft andra allvarliga nytillkomna besvär som till exempel bröstsmärta eller andningsbesvär. Du kan då efter läkarbedömning till exempel rekommenderas ett annat vaccin för nästa dos.

Läkemedelsverket följer upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige. Information om hur du rapporterar misstänkta biverkningar finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Rapportera misstänkta biverkningar (lakemedelsverket.se)

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Ja, det finns inget hinder för vaccination mot covid-19 om du har haft en blodpropp, tar blodförtunnande medicin eller en medicin för att förebygga blodproppar. Du kan du vaccineras med de godkända vacciner mot covid-19 som används i Sverige.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Comirnaty och Spikevax är så kallade mRNA-vacciner, och har därmed flera likheter. En kombination av Comirnaty och Spikevax ger ett lika bra immunsvar som när båda doserna ges med samma vaccin.

Flera studier visar god effekt och säkerhet vid en kombination av olika vacciner mot covid-19. Folkhälsomyndigheten anser att mRNA-vaccin och Nuvaxovid, som är ett proteinvaccin, kan kombineras.

Läs mer: Fakta om vaccinerna mot covid-19

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

De vacciner mot covid-19 som vi använder i Sverige ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och död orsakat av de nya virusvarianterna.

Det kommer sannolikt att utvecklas nya virusvarianter under lång tid framöver, därför är det viktigt att ta de doser som rekommenderas när skyddet från tidigare doser börjar avta.

Mer om varianter av viruset som orsakar covid-19

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Vaccination av barn och unga

Lyssna

Från 1 november 2022 är det endast vissa grupper av barn och unga som rekommenderas vaccination mot covid-19. Det gäller de barn och unga som sedan tidigare löper en ökad risk att bli väldigt sjuka av luftvägsvirus eller har ett mycket nedsatt immunförsvar på grund av någon sjukdom eller behandling. Om du tillhör en av dessa grupper så kan du prata med din läkare och komma överens om hur du ska göra med vaccinationen mot covid-19.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Den allmänna rekommendationen för barn och unga avslutades den 1 november 2022. I nuläget är det därför inte möjligt att vaccinera mot covid-19 under 18 års ålder.

Särskilda grupper av barn och unga kan fortfarande vaccineras mot covid-19 i samråd med ansvarig läkare.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Frågor och svar hos andra aktörer

Lyssna

Det finns frågor och svar om vaccination mot covid-19 även hos andra myndigheter och aktörer.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan