1. Är polio fortfarande ett problem i Sverige?
  2. Hur är det med polio i andra delar av världen?
  3. Varför kan vi inte sluta vaccinera mot polio i Sverige, om sjukdomen inte finns i Europa?
  4. Hur sprider sig polio?
  5. När kan polio vara helt utrotad?
  6. Vad är det för skillnad mellan levande försvagat och inaktiverat poliovaccin?
  7. Vid vilka tillstånd ska poliovaccin inte ges?

1. Är polio fortfarande ett problem i Sverige?

Ingen har insjuknat i polio i Sverige sedan 1977. Polioepidemier upphörde redan 1962 när cirka 80 procent av Sveriges befolkning hade skydd mot sjukdomen. Polio är alltså inte längre något problem i Sverige, men vi måste ändå fortsätta vaccinera så länge polio finns kvar någonstans i världen och därefter ytterligare flera år, tills världen har förklarats poliofri.

Till sidans topp

2. Hur är det med polio i andra delar av världen?

Europa förklarades poliofritt år 2002 och hela Syd- och Nordamerika redan 1994. Sjukdomen håller på att utrotas med hjälp av vaccin, men förekommer fortfarande i ett fåtal länder. Det är bara två länder där polio fortfarande är endemisk (spridningen inom landet har aldrig upphört), Afghanistan och Pakistan. Flera länder - exempelvis länder på Afrikas horn och några länder i centrala Afrika och Mellanöstern - är dock fortfarande sårbara på grund av låg vaccinationstäckning, bristfällig hälso- och sjukvård eller väpnade konflikter.

Till sidans topp

3. Varför kan vi inte sluta vaccinera mot polio i Sverige, om sjukdomen inte finns i Europa?

Om vi slutade att vaccinera mot polio i Sverige skulle det efter några år finnas flera hundra tusen barn utan skydd mot sjukdomen och då kan en polioepidemi bryta ut bland de oskyddade barnen. Antalet insjuknade har under de senaste åren visserligen minskat drastiskt i världen i samband med WHO:s vaccinationskampanj för att utrota polio, men det är fortfarande möjligt att en person med polio kan ta med sig smittan till Sverige.

Till sidans topp

4. Hur sprider sig polio?

Polio är ett virus, av familjen picornavirus, som sprids via förorenat vatten och i mindre grad livsmedel och orsakar en tarminfektion som kan sprida sig till blodomloppet och vidare till nervsystemet. En polioinfekterad person sprider viruset vidare via avföringen.

Till sidans topp

5. När kan polio vara helt utrotad?

The Global Polio Eradication Initiative (GPEI) som leds av bland andra WHO och UNICEF hade som mål att polio skulle vara utrotat till 2012. Ansträngningarna har gett resultat men ännu är inte målet nått. Under 2014 rapporterades 359 fall från nio länder och under 2015 rapporterades 74 fall från två länder. Bara två länder i världen räknas som endemiska (spridningen inom landet har aldrig upphört). Dessa länder är Afghanistan och Pakistan. GPEI har nu som mål att sjukdomen ska vara utrotad 2019.

Till sidans topp

6. Vad är det för skillnad mellan levande försvagat och inaktiverat poliovaccin?

Inaktiverat poliovaccin (IPV) består av avdödade viruspartiklar (polio typ 1, 2 och 3), och ges som injektion. I Sverige har man alltid använt IPV.

Levande försvagat vaccin (Oral Polio Vaccine, OPV) utgörs av försvagade poliovirusstammar och ges som droppar i munnen. Det finns OPV som innehåller en eller två (typ 1 och 3) poliovirustyper. Det orala vaccinet används i stora delar av världen eftersom det är billigare och praktiskt då det inte kräver injektionsmaterial och utbildad hälsovårdspersonal. OPV-vaccinstammarna utsöndras med avföringen under upp till sex veckor efter OPV-vaccination.

Både efter vaccination med IPV och OPV bildas det skyddande antikroppar mot de poliotyper som ingår i vaccinerna. Vad gäller eventuella tillsatser i vaccinet se Frågor och svar om vacciner och säkerhet (fråga 4. Vilka tillsatser finns i vaccinerna?)

Till sidans topp

7. Vid vilka tillstånd ska poliovaccin inte ges?

Vid allergi mot någon av beståndsdelarna i vaccinet.

Till sidans topp