Frågor och svar om polio

Frågor och svar om polio är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

  • Är polio fortfarande ett problem i Sverige?

    Ingen har insjuknat i polio i Sverige sedan 1977. Polioepidemier upphörde redan 1962 när cirka 80 procent av Sveriges befolkning hade skydd mot sjukdomen genom vaccination. Polio är alltså inte längre något problem i Sverige, men vi måste ändå fortsätta vaccinera så länge polio finns kvar någonstans i världen och därefter ytterligare flera år, tills världen har förklarats poliofri.

Gå till toppen av sidan