Frågor och svar om polio

Frågor och svar om polio är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

  • Vad är det för skillnad mellan levande försvagat och inaktiverat poliovaccin?

    Inaktiverat poliovaccin (IPV) består av avdödade viruspartiklar (polio typ 1, 2 och 3), och ges som injektion. I Sverige har man alltid använt IPV. Levande försvagat vaccin (oralt poliovaccin, OPV) utgörs av försvagade poliovirusstammar och ges som droppar i munnen. Det orala vaccinet har använts i stora delar av världen eftersom det är billigare och praktiskt då det inte kräver injektionsmaterial och utbildad hälsovårdspersonal. De flesta länder har numera infört minst en dos av IPV i sina vaccinationsprogram.

Gå till toppen av sidan